Nyeste fra Europabanken

[19.11.20] EU har et mål om 300GW havvind innen 2050, som er en 25-dobling fra dagens nivå. Offshore vind blir sett på som et viktig verktøy for å nå målet om…
[17.11.20] Det internasjonale transportforumet analyserer fremtidig energibruk i den nordiske shippingsektoren. batterier, hydrogen og utlippsfri amoniakk er blant de…
[16.11.20] Arbeidsutvalget for fornybar energi i Norsk Industri anbefaler at det etableres et offentlig/privat samarbeid som kan låse opp hydrogenmulighetene.
[13.11.20] DNV GL har analysert energiutviklingen i Norge frem mot 2050. Den viser at Norge ikke når klimamålene i verken 2030 eller 2050.
[12.11.20] EU har lansert sin første LHBTIQ-strategi. Den skal styrke rettighetene til lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, interkjønnpersoner og queerpersoner.
[11.11.20] IEA anslår at fornybare energikilder vil stå for 90% av ny installert kraftkapasitet i 2020.
[10.11.20] Bruken av IKT-løsninger hjelper smarte byer med å forbedre effektiviteten og livskvaliteten for innbyggerne.
[09.11.20] Den Slovenske hovedstaden produserer nå 115 kg restavfall per innbygger årlig, men har ambisjoner om å redusere dette tallet ytterligere.
[06.11.20] Aorta 2 utvikler en ny metode for bærekraftig høsting og bioraffinering av stortare.