Nyeste fra Europabanken

[17.07.20] Pacific Northwest National Laboratory har på vegne av OES-Environmental publisert 2020 rapporten om forskning rundt miljøeffekter av havenergi.
[16.07.20] MarRINav, finansiert av ESA, har utviklet konsept rundt rom- og jordbaserte maritime navigasjonssystemer
[16.07.20] Capannori kommune gjenvinner nærmere 90% av det kommunale avfallet, og har redusert husholdningsavfallet per innbygger med 280 kilo siden 2006.
[15.07.20] Horizon 2020s RAMSSES-prosjekt har mål om å oppnå en anerkjent og etablert rolle for avanserte, innovative materialer i den europeiske maritime industrien.
[15.07.20] Europakommisjonens Joint Research Centre har analysert tiltak for forebygging av matavfall og presenterer forslag til tiltak for offentlig og privat sektor.
[14.07.20] Horizon 2020s HNSciCloud er et partnerskap mellom 40 offentlige og private aktører for å etablere en felles hybrid skytjenesteplattform for åpne…
[14.07.20] Horizon 2020-prosjektet LEADFLOAT fra Ideol har mål om å sikre Europas tidlige forsprang innen verdensmarkedet for havvind.
[13.07.20] InnoDC, et Horizon 2020-prosjekt, trener 15 doktorgradforskere innen vindkraft og fornybar energi, og integrering av ny teknologi i energinettet.
[10.07.20] Clean Maritime Plan er klima-veikartet for Maritime 2050 - Storbritannias ambisjoner og visjoner for maritim sektor.