Nyeste fra Europabanken

[28.04.20] Baner vei for en vindturbin med en kapasitet på 14-16MW, og kan utløse hundrevis av millioner Euro i investeringer.
[27.04.20] «Selvinstallerende» løsning skal gjøre etablering av vindparker mer kostnadseffektivt
[24.04.20] Elisa er en «selvinstallerende» løsning som skal gjøre det mer kostnadseffektivt å etablere vindparker
[23.04.20] Øreproppene måler støynivået inne i brukernes øregang, og gir vibreringsvarsel dersom man utsettes for skadelig lyd.
[22.04.20] 20 løsninger skal bidra til reduserte kostnader, avfallsproduksjon og klimautslipp, samt økt sorterings- og gjenvinningsgrad
[21.04.20] Forskere skal bevise innvirkningen av mikroplast på marine systemer og klima
[20.04.20] Et 100% fornybart energisystem innen 2050 er fullt mulig ifølge klimaøkonomer, og vil i tillegg være rimeligere enn dagens system.
[17.04.20] Skal gi offentlige myndigheter en Plug-and-play-modell for å nå gjenvinningsmålene for kommunalt avfall.
[16.04.20] Felles inngangsport for utdanningssektoren skal øke samarbeid på tvers av Europa