Nyeste fra Europabanken

[05.01.21] FUSILLI skal bidra tll en helhetlig overgang til et bærekraftig, sunt, rettferdig, inkluderende og kostnadsekkektivt matsystem.
[04.01.21] Havvind, hydrogen, batterier, CCS og grønn skipsfart er blant teknologiene som vil være viktigst for å nå klimamålene.
[22.12.20] Kommunen tatt ledelsen for å sikre at Bornholm har utviklet et 100% fornybart energisystem.
[21.12.20] En internasjonal avtale vil ikke bare være bra for miljøet, men den vil også være lønnsom for næringslivet.
[18.12.20] Miljøinnovative modeller har potensial til å påvirke utformingen av nye bærekraftige produkter og tjenester ved å skape nye markeder, forkorte…
[17.12.20] Ved å integrere ulike datakilder har QROWD utviklet innovative løsninger for lokale myndigheter og transportbedrifter for å forbedre mobiliteten.
[16.12.20] Fartøyet vil ha en kombinasjon av batteridrift og hydrogendrevet brenselcelle.
[15.12.20] Butikken har i snitt over 700 kunder per dag og selger alt fra gjenstander som leveres inn ved gjenbruksstasjonene til hittegods.
[14.12.20] EU har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene i transportsektoren med 90 prosent innen 2050.