Nyeste fra Europabanken

[09.10.20] FLAGSHIP utvikler den første 10 MW vindturbinen som installeres på et flytende fundament.
[08.10.20] EUs eGovernment Benchmark sammenligner digitalisering i offentlig sektor i 33 land, inkludert Norge.
[07.10.20] En ny generasjon koboltfrie batterier skal styrke EUs konkurranseevne innen avanserte batterimaterialer, samt gjøre Europa mindre avhengig av råvareimport.
[06.10.20] EU vil utvikle et økosystem for digital utdanning og styrke den digitale kompetansen for å sikre at Europa er beredt på den digitale omstillingen.
[05.10.20] Ifølge IEA spiller CCS en nøkkelrolle i omstillingen av energisystemet.
[02.10.20] Anlegget kan behandle blandet kommunalt avfall, blant annet biologisk avfall for å lage drivstoff, treverk, kompost og andre materialer, samt for å genere…
[01.10.20] The Zero Waste Masterplan er utarbeidet for interessenter som ønsker å drive en ambisiøs overgang mot sirkulærøkonomi
[30.09.20] Prosjektet har offentliggjort rapporter og databaser med nyttig informasjon for offentlige myndigheter, avfallsselskaper og konsulenter innen kommunal…
[24.09.20] Batterier står for nesten 90% av all patenteringsaktivitet innen energilagring, med en årlig vekst på 14%. Japan og Sør-Korea leder utviklingen.