Nyeste fra Europabanken

[15.04.20] Et felleseuropeisk datarom skal sikre fri flyt av data mellom næringsliv, offentlig forvaltning og forskning, samt fremme EUs dataøkonomi.
[14.04.20] Autonome skip kan effektivisere sjøfarten og redusere kostnader, men cyber- og piratangrep er en av grunnene til at mange er skeptiske.
[03.04.20] Omfattende nettverk for kliniske studier skal styrke pandemiberedskap
[02.04.20] Bølgeteknologien kan generere fem ganger mer energi sammenlignet med tradisjonelle bølgekraftanlegg.
[01.04.20] Syv nye havvindparker ble ferdigstilt i 2019, med en total kapasitet på 3.6 GW. Prisene er fallende, og offshore vindparker blir stadig større.
[31.03.20] EU har identifisert 7 utfordringer i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål.
[30.03.20] Kommisjonen ønsker kvotering av kvinnelige styremedlemmer og økt åpenhet om lønn for å minske lønns-og pensjonsgapet.
[27.03.20] Kommisjonens handlingsplan skal sikre bedre gjennomføring og håndheving av regelverket for det indre marked.
[26.03.20] Den sirkulære økonomien danner nye måter å skape verdier på og endrer hvordan vi forholder oss til verden rundt oss. På denne måten endrer den sirkulære…