Nyeste fra Europabanken

[09.07.20] Horizon-2020 prosjekt, sammen med Equinor og Sintef, utvikler styringsverktøy som forbedrer utnyttelsen av vindkraft
[09.07.20] Europakommisjonens studie om regulatoriske forhold som påvirker utviklingen av offshore energipotensialet i Nordsjøen, med veikart for videre samarbeid.
[08.07.20] UK Marine Energy 2019 rapporten beskriver potensialet i Storbritannias tidevann og bølgekraft sektorer på lokalt og globalt nivå.
[08.07.20] 2019 har vært et av de beste årene for solenergi i EU, med en økning på 104% i forhold til året før. Det forventes sterk vekst frem til 2023.
[07.07.20] IMIS initiativet belyser hvordan vellykkede FoU prosjektresultater kan implementeres i markedet for fullt integrerte transportsystemer.
[06.07.20] NORWEP og BVG Associates (BVGA) presenterer mulighetene for utviklingen av det globale havvind markedet det neste tiåret, med fokus på 2020-2024.
[03.07.20] Svenske byer utvikler moderne byplanlegging med fokus på bærekraftige og innovative delingsøkonomiløsninger.
[03.07.20] Studie av investeringsbehov i perioden 2021-2027 for å møte kravene til EUs avfallslovgivning
[03.07.20] Circular Glasgow skal inspirere virksomheter til å innovere og ta i bruk sirkulære strategier som ledd i å gjøre Glasgow klimanøytral innen 2040.