Nyeste fra Europabanken

[10.12.20] CitiCAP vil redusere bilbruken ved å spore personlige utslipp. Dersom man ikke bruker utlippskvoten, får man poeng som kan brukes på ulike tjenester.
[09.12.20] Handlingsplan skal forbedre beskyttelsen av IP og styrke konkurransekraften i Europa, og retter seg spesielt mot små- og mellomstore bedrifter.
[08.12.20] De fleste blir regelmessig utsatt for luft som inneholder høye nivåer av forurensende stoffer, men iSCAPE har funnet måter å redusere denne eksponeringen.
[07.12.20] Luftkvaliteten blir stadig bedre, men forurensing fører fremdeles til 417 000 premature dødsfall i Europa, hvorav 1400 er i Norge.
[04.12.20] EU vil skape et mer inkluderende samfunn med tiltak innen utdanning, arbeidsliv, helsetjenester og boligpolitikk.
[03.12.20] Dersom vi forvalter havene riktig, kan vi produsere seks ganger mer mat fra havet. Innen 2050 kan det også skapes 12 millioner nye blå arbeidsplasser.
[02.12.20] Økt samarbeid mellom skole og abeidsliv skal gjøre lokale bedrifter med attraktive for unge, samt bidra til økt entreprenørskap.
[30.11.20] EUROqCHARM skal utvikle standardiserte metoder for overvåking og kartlegging av plast i miljøet
[27.11.20] 15% av elever i EU har ikke tilstrekkelig digital kompetanse. Digitalisering av utdanning vil derfor være en viktig prioritet fremover.