Nyeste fra Europabanken

[26.11.20] FABULOS skal utvikle og teste smarte systemer som kan drive flåter med selvkjørende minibusser i byer.
[25.11.20] Digitalisering gjør at strømbehovet øker. For å nå målet om klimanøytralitet i 2050, ønsker EU å skape grønnere nettskytjenester og datasentre
[24.11.20] Prosjektet skal teste ulike ikke-formelle læringsmetoder for å forebygge skolefrafall.
[20.11.20] Roboten skal utføre risikofylte arbeidsoppgaver og effektivisere bygningsarbeidet.
[19.11.20] EU har et mål om 300GW havvind innen 2050, som er en 25-dobling fra dagens nivå. Offshore vind blir sett på som et viktig verktøy for å nå målet om…
[17.11.20] Det internasjonale transportforumet analyserer fremtidig energibruk i den nordiske shippingsektoren. batterier, hydrogen og utlippsfri amoniakk er blant de…
[16.11.20] Arbeidsutvalget for fornybar energi i Norsk Industri anbefaler at det etableres et offentlig/privat samarbeid som kan låse opp hydrogenmulighetene.
[13.11.20] DNV GL har analysert energiutviklingen i Norge frem mot 2050. Den viser at Norge ikke når klimamålene i verken 2030 eller 2050.
[12.11.20] EU har lansert sin første LHBTIQ-strategi. Den skal styrke rettighetene til lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, interkjønnpersoner og queerpersoner.