Nyeste fra Europabanken

[25.03.20] Sirkulærøkonomi og nye dyrkingsmetoder skal forbedre urbant landbruk. Målet er økt matsikkerhet og robuste byer.
[24.03.20] Norge har økonomisk og samfunnsmessig nytte av å delta i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon.
[23.03.20] Håndboken viser hvordan man kan implementere integrerte og stedsbaserte urbane strategier innenfor samhørighetspolitikken
[20.03.20] Ved hjelp av prefabrikkerte og lett demonterbare komponenter, gjør RE4s innovative byggekonsept det mulig å bygge et nytt hus med opptil 100% gjenbrukbare…
[19.03.20] EUs nye klassifiseringssystem skal definere hvilke økonomiske aktiviteter som er bærekraftige, samt bidra til å tiltrekke flere grønne investeringer.
[18.03.20] Digitale verktøy og hydrologisk modellering skal sikre robust vannforvaltning.
[17.03.20] EU-kommisjonen vil fjerne regulatoriske og praktiske hindringer for å hjelpe SMBer med å oppskalere.
[16.03.20] Produktdesign, forbrukerrettigheter og avfallshåndtering står i fokus i EUs nye handlingsplan for sirkulær økonomi.
[12.03.20] EUs nye industristrategi skal fremme et konkurransedyktig, digitalt og grønt Europa.