Nyeste fra Europabanken

[02.07.20] Horizon 2020-prosjektet InDemand representerer en ny modell hvor regionale helsetjenester og private aktører samhandler om utvikling av digitale…
[02.07.20] Horizon 2020 prosjektet COREWIND optimaliserer og forbedrer ytelsen til fortøynings- og forankringssystemer, og dynamiske kabler, for flytende havvindturbiner.
[02.07.20] Horizon 2020-prosjektet forbedrer strukturelle og operasjonelle aspekter ved power take-off systemet for Minestos Deep Green kite-baserte tidevannsenergi.
[01.07.20] Fullskala-simuleringer skal bidra til bedre forståelse av de fysiske mekanismene bak vindkraft, og styrke kunnskapsgrunnlaget for utforming av turbiner
[30.06.20] Retuna återbruksgalleria ser ut som et vanlig kjøpesenter, men selger kun brukte varer. Senteret er også samlokalisert med en gjenbruksstasjon.
[29.06.20] Innovasjon innen innsamling, transport, sortering og gjenvinning av avfall bidrar til redusert bruk av ressurser og lavere karbonavtrykk.
[26.06.20] Norge ligger på topp 10 på EUs innovasjonsliste, European Innovation Scoreboard, og er desidert best når det kommer til bedriftsintern IKT-opplæring.
[25.06.20] Gjennom en sektorovergripende tilnærming vil prosjektet redusere informasjonsasymmetri blant interessenter i verdikjeden.
[24.06.20] IEA anbefaler verdens land å bruke krisepakkene sine strategisk for å akselerere grønn vekst, for eksempel ved å investere i energieffektivisering av bygg og…