Nyeste fra Europabanken

[22.09.20] Det europeiske miljøbyrået fremhever sammenhengen mellom miljøets tilstand og folkehelse. Luft- og støyforurensing fører til flest premature dødsfall.
[11.09.20] Utslippstoppen ble trolig nådd allerede i 2019, og andelen fornybar energi vokser raskt. Likevel er vi langt fra å nå 1,5-gradersmålet.
[04.09.20] Horizon 2020-prosjektet utvikler en ny energirenoveringsprosess for eksisterende bygg.
[04.09.20] Europakommisjonenes studie vurderer trender innen utvikling og bruk av avansert teknologi
[04.09.20] JRC studiet fokuserer på innkjøp av nødvendige materialer for batterier
[28.08.20] Et europeisk initiativ for å akselerere investeringer innen bærekraftig energi.
[27.08.20] Norges økonomi er 2,4% sirkulær, og nordmenn har det høyeste forbruket i verden. Til sammenligning er verdensøkonomien 8,6% sirkulær.
[27.08.20] Horizon 2020-prosjektet tilbyr en forskningsdatasky for havforskning og den blå økonomien innen rammen av den europeiske vitenskapsskyen.
[27.08.20] LIFE-prosjektet følger utviklingen av nasjonale energi- og klimaplaner i Europa.