Aktører

Sørlandet

Arendal Havn har plass til de største skip og offshoreenheter, og er fullt utstyrt med alle relevante kai fasiliteter og håndteringsutstyr for prosjekter, spesielle operasjoner og last. Samlokalisert med det mekaniske verkstedet, AS Nymo.

Det er store områder tilgjengelig i tilknytning til havneterminalen. Havna er bare en kort avstand fra åpen sjø, med tilstrekkelige dybder og liten tidevannsforskjell.

Norge
Kristiansand Havn er en av landets største havner, og transportknutepunkt i sør.
Nederland

Universitetet i Leiden er Nederlands eldste universitet. Det ligger i Leiden i provinsen Zuid-Holland, og har om lag 25 800 studenter.

 

Spania

FADA-CATEC er et spansk forsknings- og teknologisenter. Hovedaktivitetene er knyttet til avionikk, additiv tilvirkning (additive manufacturing), autonomi og robotikk. FADA-CATEC vant EU Drones Award i 2017.

Frankrike
École Royale des Ponts et Chaussées, er en høyere utdanningsinstitusjon som utdanner ingeniører til et høyt nivå av vitenskapelig, teknisk og generell kompetanse.
Norge

Sykehuset Innlandet er ett av 11 helseforetak i Helse Sør-Øst RHF. Helseforetaket har virksomhet på 49 ulike steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. 

Slovenia
Internasjonalt anerkjent forskningsorganisasjon innen bygg og anlegg.
Storbritannia
Nottingham Trent University er et offentlig forskningsuniversitet i Nottingham, England.
Norge

NCE Maritime CleanTech er en av verdens fremste klynger innen maritim miljøteknologi. Klyngen har rundt 90 medlemmer fra hele den maritime verdikjeden.