Aktører

Slovenia

Ljubljana er det politiske og kulturelle hjertet til den slovenske nasjonen. Det er et viktig europeisk handels-, forretnings-, utstillings- og kongressenter, samt transport-, vitenskaps- og utdanningssenteret i Slovenia.

Spania

ACIS er et offentlig galisisk helsebyrå i Galicia, og arbeider for mer kunnskap blant helsepersonell for å møte utfordringer innen helse og pleie. Erfaring, trening, forskning, innovasjon og nye teknologier garanterer en kontinuerlig forbedring av helsepraksisen, og det er nødvendig å forstå dem alle for å oppnå maksimal verdi for pasienter.

Spania
Provinsrådet i Bizkaia, Spania, utøver en rekke offentlige funksjoner innen eget territorium i Baskerland.
Nederland

Deltares er et uavhengig institutt for forskning innen vann og undergrunn. Over hele verden jobber de med smarte løsninger, innovasjoner og applikasjoner for mennesker, miljø og samfunn. Hovedfokuset er deltaer, kystregioner og vassdrag. Deltares driver samarbeid med myndigheter, bedrifter, andre forskningsinstitutter og universiteter i inn- og utland for å hjelpe med å administrere og utvikle disse regionene.

Deltares har ekspertiseområder innen:

Storbritannia

I løpet av de siste 25 årene har IES bygget et solid rykte som den ledende globale innovatøren innen integrert ytelsesbasert analyse, og er nå blitt det største bygnings-analytiske gruppen i verden.

Ved å støtte ressurseffektive, sunne og kostnadseffektive bygningsmiljøer, simulerer og analyserer IES data for å gi de som er involvert i deres opprettelse og styring den informasjonen som trengs for å ta smartere, mer bærekraftige beslutninger med selvtillit.

Belgia

Th!nk E er et belgisk SMB som operer på europeisk nivå, og er aktive innen energisektoren.

Th!nk E bruker en unik "Living Lab". Termiske og elektriske lagringsteknologier blir presentert og testet. Forskjellige typer fornybare energisystemer blir evaluert og det overordnede styringssystemet for bygnings-energiforbruk blir optimalisert. Th!nk E tar bruk av de nyeste byggematerialene og teknologiene, og det gir et perfekt testmiljø for nye og kommende teknologier.

Italia

Siden sin det ble opprettet har CETENA vært involvert i forsknings- og utviklingsaktiviteter i den maritime sektoren, og har håndtert alle de forskjellige aspektene knyttet til skip gjennom de forskjellige CETENA-kompetansene som materialer og strukturer, hydrodynamikk, overvåkningssystemer, miljø, virtual reality og virtuell prototyping.

Slovenia
Selskap for vann, avløp og renovasjon i Slovenia, med visjon om å levere miljøvennlige og økonomisk effektive løsninger.
Sveits

CERN er en europeisk organisasjon som har til formål å støtte samarbeidet mellom de europeiske statene innenfor forskning i elementærpartikkelfysikk, kjernefysikk og kjernekjemi. Denne forskningen er av rent vitenskapelig og fundamental karakter.