Antwerpen kommune

antwerpen logo

Antwerpen er en by og kommune i den flamske provinsen Antwerpen i Belgia. Byen er særlig kjent for å ha en av verdens største havner, og store deler av næringsaktiviteten er knyttet til  oljeraffinerier, petrokjemisk industri, kjemiske fabrikker, bilindustri og diamantsliping. Antwerpen har de siste årene også hatt et stort fokus på sirkulær økonomi.

Ekspertiseområder
Lokalisering