Funka Nu AB

funka

Funka arbeider med alle typer av spørsmål rundt universell utforming. Selskapet utvikler blant annet nettsteder og systemer slik at de blir forståelige og brukbare for alle, selv for personer med nedsatte funksjonsevner. Funka er også med i referanse- og arbeidsgrupper på både nasjonalt og internasjonalt nivå, blant annet innen EU, og utfører utredninger for ulike europeiske regjeringer.

Aktørtype
Ekspertiseområder
Lokalisering