Torrecid S.A.

torrecid logo

Torrecid S.A. er en multinasjonal forretningsgruppe som leverer produkter, tjenester og løsninger til glassindustri og keramisk industri. 

Aktørtype
Ekspertiseområder
Lokalisering