Active Innovation Management

Active Innovation Management

AIM er et konsulentfirma som har til hensikt å hjelpe organisasjoner fra alle sektorer i sin innovasjonsprosess. De tilbyr metoder og løsninger på tekniske og vitenskapelige utfordringer, og hjelper bedrifter med å utvikle nye innovative produkter og tjenester (materialer, medisinske produkter, forretningsmodeller m.m).

Aktørtype
Ekspertiseområder
Lokalisering
E-post