Climate-KIC

Climate-KIC

EIT Climate-KIC er et europeisk kunnskaps- og innovasjonsfellesskap som jobber for å akselerere overgangen til en klimanøytral og utslippsfri økonomi. Støttet av European Institute of Innovation and Technology, identifiserer og støtter Climate-KIC innovasjon som hjelper samfunnet med å redusere utslipp og tilpasse seg klimaendringene. Det samler partnere i næringslivet, akademia, og offentlige og ideelle organisasjoner for å skape nettverk av ekspertise, hvor innovative produkter, tjenester og systemer kan utvikles, bringes på markedet og skaleres opp for påvirkning.

Ekspertiseområder
Lokalisering