Gr3n

gr3n logo

Gr3n har som visjon å introdusere en innovativ prosess for gjenvinning av PET plastavfall på en global skala.

Gr3n har utviklet en ny prosess som for første gang gjør det mulig å kjemisk resirkulere PET-flasker og matbeholdere på en lønnsom måte for private aktører og produsenter. 

Resirkuleringsmetoden er basert på mikrobølgeteknologi som gir en økonomisk gunstig gjenvinningsprosess, og tillater en industriell implementering. Denne nye prosessen kan potensielt endre hvordan PET resirkuleres over hele verden med enorm økonomisk gevinst for gjenvinningsindustrien.

Gr3n skal med støtte fra EUs Horizon 2020-prosjekt utvikle et anlegg for kjemisk gjenvinning. Når anlegget har blitt optimalisert vil Gr3n produsere, kommersialisere og vedlikeholde avpolymerisasjonsreaktorer som representerer det teknologiske hjertet til anlegget. I tillegg vil de lisensiere det patenterte designet.

Aktørtype
Lokalisering
Telefon
-
-
Mobil
-
-