INCASO Network

INCASO Network

INCASO Network er et nettverk som fokuserer på integrerte og innovative helsetjenester. Nettverket ønsker å løfte frem regionalt samarbeid om 'god praksis' som kan skape ringvirkninger for medlemsland og på EU-nivå. Et annet mål er å samordne arbeidsprosessen om disse tjenestene i ett nettbasert verktøy. Nettverket ønsker også å samarbeide med eksisterende europeiske nettverk og partnerskap for å dele strategier, retningslinjer og hvordan disse integrerte helsetjenestene implementeres. 

Lokalisering
E-post
Telefon
Mobil