Joint Research Centre

Joint Research Centre

Joint Research Centre (JRC) er Europakommissjonens viten- og kunnskapstjeneste. JRC leverer uavhengig forskning som skal støtte opp om EU-politikk og -lovgiving. Senteret skal utvikle innovative løsninger og gjøre dem tilgjengelige for beslutningstakere, samt kunne forutse kommende utfordringer for EU. JRC bidrar også til målene for Horisont 2020. 

Aktørtype
Lokalisering
Telefon
+32 2 299 11 11
Mobil