Klaipeda Science and Technology Park

Klaipeda Science and Technology Park (KMTP)

Klaipeda Science and Technology Park (KMTP) er en forsknings- og teknologipark i Litauen som spesialiserer seg på maritim og grønn teknologi. Klaipeda skal også fremme samarbeid mellom forskere og næringslivet for å bidra til økt konkurransekraft i regionen, samt legge til rette for start-up-bedrifter og innovasjonsøkosystemer.

Aktørtype
Ekspertiseområder
Lokalisering