PNO Consultants BV

PNO logo

PNO Consultants er et paneuropeisk konsulentfirma som driver med innovasjons- og finansieringsrådgivning. Firmaet har mer enn 30 års erfaring innen innovasjon og tilskudd med et sterkt fokus på å muliggjøre og utnytte europeiske innovasjonsnettverker for akademia, industri og offentlige organisasjoner.

PNO tilbyr rådgivning og deltar i innovasjonsprosesser muliggjort av både nasjonal og europeisk finansiering, og retter seg mot flere sektorer fra sirkulær økonomi til energi, miljø, kjemi, bioteknologisk IKT, elektronikk, luftfart, transport og helse.

Aktørtype
Lokalisering