Tallinn University

Tallin uni logo

Tallinn University er partner i 14 regionale programprosjekter i EU og koordinerer ett av dem, med tittelen Learning Layers. Universitetet har avtaler med 43 partneruniversiteter i 21 land og mer enn 490 Erasmus+ partnerskapsavtaler; det er medlem av fire internasjonale nettverk av høyere utdanningsinstitusjoner, og forskerne og foreleserne bidrar aktivt til aktivitetene i deres profesjonelle nettverk.

Fokusområder:

  • Utdanningsinnovasjon
  • Digital og mediekultur
  • Kulturelle kompetanser
  • Sunn og bærekraftig livsstil
  • Samfunn og åpent styre
Aktørtype
Lokalisering