Urban Innovative Actions

Bilde © UIA

Urban Innovative Actions (UIA) er et EU-initiativ som tester nye løsninger i urbane områder i Europa. Urbane områder står ovenfor mangfoldige utfordringer som arbeidsløshet, fraflytting, befolkningsreduksjon, og vann- og jordforurensing. Samtidig er det også i disse områdene at innovative løsninger kan finne sted. 

Byer er ofte tilbakeholdende mot å bruke store summer på bærekraftige løsninger, så derfor vil UIA tilby og anskaffe midler til grønne, eksperimentelle løsninger til de urbane områdene som ønsker dette. 

Aktørtype
Lokalisering
Telefon
Mobil