EU/EØS-institusjoner

http://ec.europa.eu/avservices/index.cfm?sitelang=en

Den europeiske union er et traktatfestet statsforbund med i dag 28 demokratiske medlemsland. Organiseringen av EU utgjør et unikt institusjonelt system, hvor medlemslandene kan sies å ha avgitt deler av sin suverenitet til felles institusjoner på EU-nivå, hvor representanter for landene i fellesskap skal beskytte borgernes, nasjonenes og EUs interesser.