Ljubljana Zero Waste City

Ljubljana Zero Waste City

Ljubljana har den høyeste andelen av separat innsamlet avfall blant hovedstadene i EU, samtidig som avfallshåndteringskostnadene er blant de laveste i Europa. I tillegg blir rest- og bioavfall behandlet på et av Europas mest moderne avfallssenter, og omgjort til nye nyttige materialer. Dette har bidratt til å redusere mengden avfall som går til deponier.

I 2008 resirkulerte Ljubljana 29,3% av avfallet og lå langt bak resten av Europa. I dag resirkuleres omlag 68% av avfallet, og avfall som havner i deponier er redusert med 80%. På litt under to tiår har hele landet snudd om på både tankegang og system for avfallshåndtering, og er nå ett av Europas fremste land innen resirkulering.

Har redusert henting av restavfall for å få befolkningen til å sortere mer

I 2002 begynte Ljubljana med separat innsamling av papir, glass og emballasje i conteinerstativer i veikanten. Fire år senere begynte byen å samle inn biologisk nedbrytbart avfall, noe som blir obligatorisk i Europa først i 2023. i 2013 ble planlagte innsamlinger av restavfall kuttet til halvparten – noe som tvang befolkningen til å sortere søppelet mer effektivt. Den Slovenske hovedstaden produserer nå 115 kg restavfall per innbygger årlig, men har ambisjoner om å redusere dette tallet ytterligere.

Er trendy å redusere eget avfall

Ljubljana har lykkes med å endre befolkningens tenkemåte angående forbruk og avfall. Befolkningen i Ljubljana har blitt mer bevisste på å produsere mindre avfall og resirkulere mer. Null-avfallsforretninger er en gryende trend i byen, og avfallsavdelingen Voka Snaga driver egne emballasjefrie salgsautomater for husholdningsvarer. En annen innovasjon har ført til at alle kommunale institusjoner nå bruker toalettruller som er produsert av resirkulert melk- og juiceemballasje.

 

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning
Aktører