På vei mot en sirkulær økonomi

Submitted by Martine Farstad on tor, 23/09/2021 - 10:56
R2PI

Globalt overforbruk er ikke bærekraftig, og det blir stadig tydeligere at alvorlige endringer er nødvendig. EU-finansiert forskning bidrar til å støtte overgangen til en sirkulær økonomi ved å identifisere vellykkede forretningsmodeller og hvordan de skal implementeres.

Dersom vi fortsetter å leve som vi gjør, med en bruk-og-kast mentalitet og økonomi, vil det globale forbruket av råvarer overstige mengden ressurser som faktisk er tilgjengelig. I tillegg øker avfallsproduksjonen i takt med overforbruket. Business as usual er ikke lenger et alternativ, men det kan være utfordrende å finne, og gjennomføre, løsninger som er mer bærekraftige.

Det EU-finansierte prosjektet, R2PI, har som mål å identifisere eksisterende sirkulære forretningsmodeller og undersøke hvordan de fungerer, eller ikke fungerer. Dette gjøres gjennom casestudier rundt i Europa, og dekker seks prioriterte sektorer: vann, konstruksjon, elektronikk, mat, plast og tekstiler. Resultatene fremhevet viktige hindringer og muligheter for forretningsmodellene, og for vellykket implementering av disse modellene andre steder. Dette har bidratt til å gjøre det enklere for andre virksomheter som ønsker å implementere sirkulære forretningsmodeller som allerede eksisterer.

Et av de viktigste resultatene i prosjektet har vært utarbeidelsen av såkalte circular business guidelines – metoder og verktøy som hjelper virksomheter med innovasjon for å utvikle og implementere sirkulære forretningsmodeller. Et annet resultat er utviklingen av en logisk og sammenhengene typologi for sirkulære forretningsmodeller. R2PI identifiserte syv kategorier for sirkulære forretningsmodeller: materialgjenvinning, sirkulære innkjøp; reparasjon, gjenbruk, og sirkulære tjenester. Prosjektets nettsted gir nå et vell av materiale om metoder og verktøy for å implementere vellykkede sirkulære forretningsmodeller på hvert av disse områdene. Den peker også på retningslinjer som kan bidra til å fremskynde den omfattende implementeringen av en sirkulær økonomi.

Artikkel fokus
Innovasjon