Rapport: På vei mot en grønnere skipsfart i Norden

ITF Maritime Shipping

«Navigating Towards Cleaner Maritime Shipping» analyserer fremtidig energibruk i den nordiske shippingsektoren. Rapporten skisserer potensielle løsninger som kan gjøre regionen bedre rustet til å oppfylle klima- og miljøkrav som energidiversifisering, mindre luftforurensning og lavere klimagassutslipp. Den gir også anbefalinger til hvilke politiske verktøy som kan akselerere utrullingen av grønn maritim teknologi

Norden ligger allerede langt fremme når det gjelder å utvikle teknologi for mer miljøvennlig skipsfart. Ved å akselerering teknologisk utvikling og opptak av ny teknologi, kan regionen bidra til en vellykket grønn omstilling av den globale skipsfarten. I tillegg til energieffektivisering, er det behov for lavkarbon-drivstoff for å avkarbonisere den maritime sektoren. De mest lovende alternativene er biodrivstoff, batterier, hydrogen, syntetiske drivstoff og utslippsfri ammoniakk. LNG og metanol (når de produseres fra fossile kilder) bidrar ikke til betydelig lavere utslipp sammenlignet med konvensjonelle drivstoff.

Politiske verktøy er viktig for å stimulere utrullingen av grønn maritim teknologi, og rapporten har identifisert noen anbefalinger:

  • Utnytte offentlige anskaffelser for å akselerere elektrifisering av kortdistanse skipsfart
  • Innføre krav om livssyklusutslipp
  • Innføre karbonskatt og andre tiltak for skipsfarten som kan redusere karboninnholdet i drivstoff
  • Starte pilotprosjekter for å få erfaring med  bruken av nye drivstoff

Rapporten er utarbeidet av Det internasjonale transportforumet (ITF), som er tilknyttet OECD. Den kan leses i sin helhet her.

Bilde © ITF

Artikkel fokus
Marked