Rapport: Det sirkulære gapet

Submitted by Martine Farstad on tor, 30/09/2021 - 12:01
Circularity Gap Report 2021

Circularity Gap-rapporten for 2021 (publisert i januar) viser at dagens økonomi bare er 8,6% sirkulær, sammenlignet med 9,1% i 2019. Rapporten peker på at menneskeheten har nådd to milepæler, i negativ forstand: menneskeheten bruker nå 100 milliarder tonn (Gt), og det er blitt én grad varmere.

Selv om alle land som har forpliktet seg til klimatiltak som en del av Parisavtalen oppfyller sine lovnader, er det fremdeles forventet en temperaturøkning på 3,2 grader, ifølge rapporten.

Rapporten har kartlagt hvordan klimagassutslipp og ressurser beveger seg gjennom økonomien, fra utvinning til sluttbruk: materialhåndtering og forbruk utgjør den største andelen (70%) klimagasser som slippes ut. Forfatterne av rapporten argumenterer for at dette viser hvor viktig det er å ikke bare fokusere på energi i klimatilsagnene for å oppnå en reell virkning. I denne forbindelse understreker rapporten sterkt behovet og fordelene ved å anvende sirkulære strategier for å redusere drivhusgasser: ifølge rapporten kan denne tilnærmingen føre til en reduksjon på 39% av de globale klimagassutslippene og redusere bruken av jomfruelige ressurser med 28%.

Les hele rapporten, Circularity Gap Report 2021, her.

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning