Rapport: Teknologiene som skal til for å nå klimanøytralitet

Energy Technology Perspectives

Energy Technology Perspectives kartlegger hvilke teknologalternativ som er best egnet for å nå klimanøytralitet i 2050. Havvind, hydrogen og batterier er blant de mest sentrale teknologiene, og her finnes det gode muligheter for Norge.

Den årlige flaggskip-rapporten til Det internasjonale energibyrået (IEA) peker på at dersom man skal nå klimamålene, trenger verden en vesentlig kapasitetsøkning. En grønn omlegging av kraftproduksjonen vil heller ikke være nok, og man må ha økt fokus på utslipp fra transport, bygg og industri, og særlig langdistansetransport og tungindustri. Utfordringen er at disse sektorene i stor grad er avhengig av umodne teknologier for å redusere utslippene tilstrekkelig. Det er derfor et stort behov for å styrke FoUoI-satsingen, og rapporten understreker at regjeringer verden over spiller en avgjørende rolle for å få til dette.

Av de over 800 teknologialternativene som er analysert, trekker IEA blant annet frem havvind, hydrogen, batterier, utslippsfrie skip og CCS som de viktigste teknologiene.

For mer informasjon, les rapporten i sin helhet her

Bilde © IEA

Artikkel fokus
Marked