Rapport: Teknologitrender frem mot 2030

DNV Tech 2030

DNV GL har analysert hvilke teknologitrender som i stor grad vil påvirke samfunnet det neste tiåret. Rapporten har identifisert 10 trender og 54 teknologier som vil ha betydelig innvirkning på maritim sektor, olje og gass, energi, helse og mat.

2030 vil preges av en økende og aldrende befolkning, klimaendringer, geopolitiske utfordringer, vekst i global BNP, og en frakobling mellom klimagassutslipp og økonomisk vekst. Forholdet mellom mennesker og teknologi vil også være annerledes, og vi vil i mye større grad ta i bruk kunstig intelligens for å fatte beslutninger. De ti identifiserte trendene er delt inn i tre ulike former for teknologi: 
 

 • Tilretteleggende teknologi 
  Digitalisering, virtualisering, automatisering og presisjonsmaterialer (kostnadseffektive, bærekraftige og fabrikasjonsvennlige materialer som kan inngå i sirkulærøkonomien)

   
 • Transformerende teknologi
  Transport-og logistikksektoren vil gjennomgå store endringer de neste ti årene. Autonome skip og kjøretøy, automatiserte forsyningskjeder, nye transportteknologier, bildeling og utslippsfri transport er noe av det som vil drive sektoren fremover. Helsesektoren vil bruke big data og avanserte analyser for å ta i bruk presisjonsmedisinering, og presisjonslandbruk vil bli utbredt. Matproduksjonen vil i større grad bli lokal, og proteinrike planter kan erstatte store deler av verdens kjøttproduksjon. Det er også ventet et nytt romkappløp.

   
 • Teknologi som bidrar til å ivareta vår biosfære
  Mesteparten av jordens dyrkbare landområder vil være brukt innen 2030. Derfor må man se til havet for å dyrke nok mat til verdens økende befolkning, og det er ventet at akvakulturnæringen vil vokse raskt det neste tiåret. Næringen vil også møte utfordringer knyttet til sykdom, mangel på fôr og klimaendringer, men disse utfordringene vil i stor grad bli løst av ny teknologi. Dette inkluderer blant annet nye produksjonsmetoder for fôr (mikrolager, insekter, bakterieproteiner fra naturgass), bruk av sensorer og fjernstyrte undervannsfarkoster for å overvåke oppdrettsanlegg, oppdrett til sjøs, og simulerte modeller av laks. Teknologiutvikling innenfor sirkulærøkonomien vil også bli svært viktig for å ivareta biosfæren.

For mer utfyllende informasjon, les hele rapporten i sin helhet her. 

Bilde © DNV GL

Artikkel fokus
Innovasjon
Marked
Aktører