Connecting Europe Facility (CEF) Digital

Connecting Europe Facility (CEF) Digital

Connecting Europe Facility (CEF) er et EU-program som støtter grenseoverskridende infrastruktur innen transport-, energi- og telesektorene i Europa. CEF Digital er en del av dette programmet som omfatter telesektoren. 

Programmet varer frem til 2020, og det norske Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har rollen som koordinator i Norge. EU-programmet CEF Digital handler om målrettet investering i en felles digital infrastruktur på europeisk nivå. Målet er at data og tjenester skal kunne utveksles på tvers av landegrenser. CEF Digital programmet tilbyr en felles digital infrastruktur, finansieringsmuligheter og fagnettverk til offentlige og private virksomheter som vil koble seg til infrastrukturen, forklarer Difi.