Hvordan delta i CEF Digital

Hvordan delta i CEF Digital

1,04 milliarder euro er tilgjengeliggjort for telesektoren under CEF-rpogrammet for 2014-2020. En del av finansieringen skjer i form av tilskudd tildelt etter konkurranseutsatte utlysninger.

Det er INEA (Innovation and Networks Executive Agency) som administrerer finansiering av prosjekter under CEF Digital. 

Muligheter for prosjektfinansiering

Midler for finansering av digitaliseringsprosjekter under CEF-programmet lyses ut flere ganger i året. Både offentlige og private virksomheter kan søke om midler for å knytte seg til den felles europeisk infrastrukturen CEF Digital. Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi, publiserer informasjon om gjeldende utlysninger, det gjør også INEA

Søknadsprosess

Søknadsprosessen til CEF Digital er digital, og etter søknaden er innsendt skal innsendte forslag vurderes på grunnlag av valgbarhet og tildelingskriterier. Det er INEA som gjennomfører evaluering av de innsendte forslagene, støttet av uavhengige eksperter. Når forslagene som er anbefalt for finansiering er formelt godkjent av Europakommisjonen, inviteres søkerne til INEA for å signere individuelle avtaler. INEA jobber derfor tett med mottakeren på den tekniske og finansielle prosjektgjennomføringen.