Nøkkelinformasjon CEF Digital

Nøkkelinformasjon CEF Digital

Connecting Europe Facility (CEF) er et EU-program som fasiliteter grenseoverskridende samarbeid mellom offentlig forvaltning, privat næringsliv og sivilsamfunn, ved å distribuere digital tjenestestruktur (DSI) og bredbåndsnettverk. 

Prosjekter som får støtte skal bidra til etableringen av et europeisk økosystem for interoperable og sammenkoblede digitale tjenester som opprettholder det digitale indre marked. Et budsjett på 1,04 milliarder euro er øremerket for transeuropeiske digitale tjenester i tidsrommet fra 2014 til 2020. Midler for finansering av digitaliseringsprosjekter under CEF-programmet lyses ut flere ganger i året. Både offentlige og private virksomheter kan søke om midler for å knytte seg til den felles europeisk infrastrukturen CEF Digital. 
INEA (Innovation and Networks Executive Agency) administrerer finansiering av prosjekter under CEF Digital. Difi publiserer også informasjon om gjeldende utlysninger.