Hvordan delta i EØS-midler prosjekter

Hvordan delta i EØS-midler prosjekter

EØS-midlene er en unik mulighet til å delta i internasjonalt samarbeid. Som en hovedregel kan offentlige eller private virksomheter, kommersielle eller ikke-kommersielle og frivillige organisasjoner delta i prosjekter med partnere fra mottakerlandene.

 

Hvert enkelt prosjekt skal bidra til å nå de overordnede målsettingene for EØS-midlene om redusere økonomiske og sosiale ulikheter i Europa, og styrke samarbeidet mellom Norge/Island/Liechtenstein og mottakerlandene. 

 

Partnere

 

På prosjektnivå er det samarbeidspartneren i mottakerlandet som har hovedansvar for søknaden og som vil være den som offisielt sender inn søknaden til programoperatøren i sitt land. Her er det mulig for norske aktører å delta som såkalt «prosjekt partner». Avhengig av kriteriene i de ulike programmene, er det åpent for norske bedrifter, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, offentlige etater og frivillige organisasjoner. 

 

Prosjektforslag

 

For at alle parter i prosjektet skal få mest mulig ut av samarbeidet og være innforstått med innholdet og ansvaret i prosjektet, anbefales det at prosjektforslaget og budsjettet utarbeides i fellesskap. Samarbeids- eller prosjektforslagene kan komme fra begge parter selv om det er aktøren i mottakerlandet som har hovedansvaret for utførelsen av prosjektet. Dette betyr at norske aktører kan oppsøke potensielle partnere i mottakerlandene og foreslå et prosjektsamarbeid, og være med på utformingen av prosjektet. 

 

Prosjektutlysninger og reisestøttemidler

 

Programoperatørene i de ulike medlemslandene har ansvar for å publisere prosjektutlysningene. Disse vil derfor komme på forskjellige tidspunkt, avhengig av land og program. Utlysningsfristen til prosjektene vil variere fra ca 2-3 måneder. Alle utlysningene vil også bli publisert på FMO sine nettsteder og kan finnes her. Her kan du også finne utlysninger for reisestøttemidler, som er en fastlagt sum ment for å dekke reise- og boutgifter i forbindelse med partnersøk og prosjektutvikling.