Erasmus+

EU Erasmus+ program

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett som gjelder i perioden 2014-2020. De mest sentrale satsingsområdene i Erasmus+ er kvalitet i opplæring og undervisning, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv.

Formålet med programmet er å styrke ferdigheter og arbeidsevne, samt modernisere utdanning, opplæring og ungdomsarbeid. Programmet har et budsjett på 14,7 milliarder euro. Erasmus+ gir deltakere mulighet til å studere, få opplæring og arbeidserfaring, samt arbeide som frivillig, i utlandet. Erasmus+ støtter også transnasjonale partnerskap mellom relevante institusjoner og organisasjoner. Målet med dette er å bringe sammen aktører innen utdanning og arbeid i håp om å takle det kompetansegapet som eksisterer i Europa.

Programmet gir også støtte til nasjonale tiltak for å modernisere systemer og tiltak for utdanning, opplæring og ungdom. Innen idrettsfeltet gis det støtte til grasrotprosjekter og grenseoverskridende utfordringer som for eksempel kampfiksing, doping, vold og rasisme.

Programmet struktureres rundt 3 hovedtiltak:

  1. Mobilitet: Dette tiltaket støtter mobilitet blant elever, studenter, nyutdannede og ansatte ved utdannings- og opplæringsinstitusjoner, og åpner også for mobilitet til partnerland utenfor Europa.
  2. Samarbeid: Dette tiltaket støtter ulike typer institusjonelt samarbeid som strategiske partnerskap, kunnskapsallianser og kapasitetsbyggingsprosjekter.
  3. Policy: Et sentralt tiltak med formål om å legge til rette for, og forsterke utdannings- og innovasjonssatsingen i EU.