Hvordan delta i Erasmus+

Illustrasjonsbilde

Erasmus+ er for studenter, traineer, elever, voksne elever, ungdommer, frivillige, lærere, professrorer, lærlinger, ungdomsarbeidere og for profesjonelle i organisasjoner som er aktive innenfor utdanning, opplæring og ungdommer.

Deltakelse i programmet relaterer seg på bakgrunn av dette til to målgrupper: deltakerne, og de deltakende organisasjonene. Organisasjoner kan sende inn sine søknader online gjennom Senter for Internasjonalisering av Utdanning (SIU) eller EACEA.

Individuelle som ønsker å søke må gjøre dette gjennom å kontakte sin organisasjon, institusjon eller utdanningsinstitusjon.