Nøkkelinformasjon Eurostars+

Illustrasjonsbilde

Eurostars+ skal stimulere SMB-er til å lede internasjonale samarbeidsprosjekter innen forskning, innovasjon og utvikling. Dette gjør de med å tilgjengeliggjøre tilgangen til støtte og finansiering.

Bakgrunn

Eurostars+ støtter utviklingen av innovative produkter, prosesser og tjenester som forbedrer hverdagen til mennesker over hele verden. EUREKA og Europakommisjonen anser SMB-er for å være svært viktig for økonomien, og derfor ønsker de å tilrettelegge for større vekst og flere jobbmuligheter innenfor sektoren.

Strategi

EUREKA og Europakommisjonen har ikke utviklet en egen strategi for Eurostars+. Programmet føyer seg inn under strategien til Horisont 2020, hvor hovedmålet er å svare på den økonomiske krisen Europa har vært og fremdeles er preget av. Dette skal gjøres ved å koble forskning og innovasjon, fokusere på de store samfunnsutfordringene, koordinere nasjonale programmer i Europa (ERA), og med dette styrke Europas globale posisjon innen forskning, innovasjon og teknologi.

Praksis

Eurostars+ er et samarbeidsprogram mellom EUREKA og Europakommisjonen. Programmet administreres av EUREKA-sekretariatet i Brussel, og det er finansiert av de 34 EUREKA-medlemslandene og av EU gjennom Horisont 2020. For perioden fra 2014 til 2020, har programmet et budsjett på 1,4 milliarder euro.
Programmet samarbeider med alle medlemslandene, og det norske EUREKA-kontoret holder til i Forskningsrådet.