Horisont 2020

Illustrasjonsbilde

Horisont 2020 er EUs program for forskning og innovasjon. Målsettingen er å bedre den økonomiske veksten og øke sysselsettingen i Europa, og programmet er således et tiltak for å håndtere de utfordringene Europa står ovenfor etter den økonomiske krisen.

Dagens Europa preges av lav vekst og utilstrekkelig innovasjon, samtidig som kontinentet sliter med en rekke sosiale og miljørelaterte utfordringer. Horisont 2020 skal fremme en bærekraftig, fornuftig og inkluderende europeisk økonomi og bidra til økt sysselsetting, økt produktivitet og sosial tilhørighet i Europa.

Norge deltar fullt ut, på bakgrunn av EØS-avtalen. Programmet tar over for EUs 7. rammeprogram for forskning og innovasjon, hvor norske aktører fikk tildelt nær 6,5 milliarder norske kroner i perioden 2007 – 2013. Med et budsjett på hele 80 milliarder euro i perioden 2014 – 2020 er det desto mer å hente innen Horisont 2020

Horisont 2020 består av tre hovedpilarer:

  1. Fremragende forskning
  2. Industrielt lederskap
  3. Samfunnsutfordringer

Programmet vil koble forskning og innovasjon og legge til rette for partnerskap mellom privat og offentlig sektor. Den europeiske kommisjonen vil vektlegge en helhetlig tankegang med fokus på å skape nye produkter og tjenester som skal ut på det europeiske marked. Prosjektene må med andre ord løse problemer på europeisk nivå for å få støtte.