Fast Track to Innovation (FTI)

Illustrasjonsbilde

Fast Track to Innovation (FTI) er en finansieringsordning som ligger under EU-programmet Horisont 2020. Programmet fremmer innovasjonsaktiviteter og næringslivsdeltakelse og har som mål å øke SMB-deltakelsen i Horisont 2020. 

I Horisont 2020 finnes det allerede flere initiativer for å fremme bedrifters deltakelse, som SMB-instrumentet og Eurostars+. Det som er annerledes med FTI er at de sikter seg inn på førstegangssøkende SMB-er og små samarbeidsgrupper på 3-5 partnere eller organisasjoner. 

FTI skal redusere tiden fra idé til marked, samtidig som at ordningen ønsker at privat sektor skal øke sine investeringer i forskning og innovasjon. 

På FTI er det ingen søknadsfrist, utlysningen er åpen for søknader gjennom en toårsperiode. Prosjektene som mottar støtte, får tildelt finansiering på inntil 3 millioner euro. 

Finansieringsordningen skal redusere tiden fra «ide til marked» og stimulere privat sektor til å øke sine investeringer i forskning og innovasjon. Videre skal FTI promotere forsking og innovasjon som fører til økt verdiskapning, samt sørge for en raskere utvikling av teknologi til innovative produkter, prosesser og tjenester.