Prosjekter Horisont 2020

[Horisont 2020] Utviklingen av et rammeverk som letter samspillet mellom IoT og sirkulærøkonomi vil bidra til å realisere Green Deal.
[Horisont 2020] Autonom lasthåndtering om bord i skip og i havner skal bidra til at godstransport til sjøs mer miljøvennlig og konkurransedyktig.
[Horisont 2020] Prosjektet videreutvikler digitale hjelpemidler som gjør det mulig for eldre å bo hjemme lengst mulig.
[Horisont 2020] Utvikler og demonstrerer ny forretningsmodell for å hjelpe bedrifter å etablere sirkulærøkonomi-prosjekter basert på avfallsmuligheter
[Horisont 2020] FUSILLI skal bidra tll en helhetlig overgang til et bærekraftig, sunt, rettferdig, inkluderende og kostnadsekkektivt matsystem.
[Horisont 2020] Miljøinnovative modeller har potensial til å påvirke utformingen av nye bærekraftige produkter og tjenester ved å skape nye markeder, forkorte forsyningskjeder, redusere forbruket av ressurser og materialer og gjenvinne råvarer.
[Horisont 2020] Fartøyet vil ha en kombinasjon av batteridrift og hydrogendrevet brenselcelle.
[Horisont 2020] EUROqCHARM skal utvikle standardiserte metoder for overvåking og kartlegging av plast i miljøet
[Horisont 2020] FABULOS skal utvikle og teste smarte systemer som kan drive flåter med selvkjørende minibusser i byer.
[Horisont 2020] Roboten skal utføre risikofylte arbeidsoppgaver og effektivisere bygningsarbeidet.
[Horisont 2020] Aorta 2 utvikler en ny metode for bærekraftig høsting og bioraffinering av stortare.
[Horisont 2020] PROSPECT fremmer utveksling av kunnskap og erfaringer om innovative finansieringsordninger som kan brukes til å implementere energi- og klimaplaner.