SMB-instrumentet

SMB-instrumentet

SMB-instrumentet er en finansieringsordning for små og mellomstore bedrifter (SMB-er) som ligger under Horisont 2020. Ideen bak instrumentet, er at det skal bidra til at innovative ideer og forretningskonsepter kommer ut på markedet. Dette gjør SMB-instrumentet ved å støtte alle stadier, fra idé til marked. 

SMB-instrumentets støtte deles opp i tre faser:

Første fase

Den første fasen har en varighet på maksimalt seks måneder. Søknader som blir godkjent får tildelt 50.000 euro. 
I første fasen skal SMB-ene gjennomføre en mulighetsstudie med analyse av risiko og markedsmuligheter. Andre aktiviteter som skal følges opp i denne fasen er design, eventuelle partnere, IPR og pilotsøknad. Arbeidet i første fase skal munne ut i en forretningsplan på rundt 10 sider og danner dermed grunnlag for å søke seg videre til andre fase. 

Andre fase

I instrumentets andre fase skal innovasjonen videreutvikles. Tilskuddet som bedriftene får i denne fasen vil ligge mellom 0.5-2.5 millioner euro, og fasen varer i 12-24 måneder. 
Aktiviteter som skal gjennomføres i andre fase er prototype, testing, oppskalering, markedsundersøkelser og -simulering. Den andre fasen skal resultere i en investorklar forretningsplan. 

Tredje fase

Tredje fase er kommersialiseringsfasen av SMB-instrumentet, og her skal produktet markedsføres som et kvalitetsmerke. Samtidig skal SMB-ene styrke tilgangen til privat finansiering. I denne fasen får bedriftene støtte gjennom nettverk, opplæring, informasjon, problemløsning, IPR-forvaltning og kunnskapsdeling. 
I den tredje fasen er det ingen tilskudd.