Interreg Østersjø

Illustrasjonsbilde

Interreg Østersjø (Interreg Baltic Sea Region) er et transnasjonalt samarbeidsprogram mellom elleve land rundt Østersjøen. Frem til 2020 skal programmet bidra til en smart, inkluderende bærekraftig vekststrategi i Europa og til bedre økonomisk, territoriell og sosial tilhørighet. I tillegg skal programmet spesielt bidra til gjennomføring av EUs Østersjøstrategi (EUSBSR). 

Hovedmålet til Interreg Østersjø er å gjøre regionen til en attraktiv plass å investere, arbeide og bo i, gjennom å muliggjøre grenseoverskridende samarbeid i regionen. Partnere fra landene rundt Østersjøen skal bli oppmuntret for å arbeide sammen i tverrnasjonale prosjekter for å møte felles nøkkelutfordringer og muligheter.

Interregs overordnede mål er å fremme økonomisk, sosial og territoriell utvikling av unionen som helhet og er bygget rundt tre former for samarbeid: grenseoverskridende (Interreg A), transnasjonalt (Interreg B) og internasjonal (Interreg C).