Hvordan delta i Interreg Østersjø

Illustrasjonsbilde

Østersjøprogrammet inkludere 11 land, åtte EU-medlemsland og tre partnerland. 

Danmark, Finnland, Estland, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein og Niedersachsen i Tyskland, Latvia, Litauen, Norge, Polen, Sverige, Hviterussland og Russland. 

Deltakelse

Interregprogrammene er rettet mot offentlig aktører på alle forvaltningsnivåer. Dette inkludere også institusjoner underlagt offentlig lov, som for eksempel utviklingsselskaper, universiteter, høyskoler, skoler, forskningsinstitutter, teknologisentre (herunder klynger og inkubatorer), offentlig eide energiselskaper og driftsselskaper for kollektivtransport. Videre er programmene interessert i deltakelse av kommersielle og ikke-kommersielle organisasjoner (NGOs). Nytt for perioden 2014-2020 er at private aktører kan delta som kommersielle enheter, og en søknad anses som enda sterkere dersom en SMB er deltaker. 

Søknad

For å søke om prosjektmidler trengs det minst én partner fra tre land. I utgangspunktet kan alle ovenfornevnte typer organisasjoner søker om støtte – offentlige og private. Man kan søke støtte til prosjekter innen de fire satsingsområdene. De norske interregmidlene ligger på 6 000 000 euro. 
I den nåværende programperioden forholder man seg til såkalte to-trinnssøknader, det vil si at man først må sende in en expression of interest (EoI), en slags mini-søknad som gir en god og grundig beskrivelse av prosjektet, dets partnere, handlingsplan og budsjett. Hvis den har blitt positiv evaluert kan man levere full søknad. Det er alltid lurt å kontakte NCP-en, Sørlandets Europakontor og/eller fellessekretariatet for å få innspill til og vurdering av prosjektideen.