Interreg Europa

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/06/interreg-europe-eu-invests-359-million-euro-to-exchange-experiences-and-good-practices-among-european-regions

Interreg Europa er et program rettet mot regionale og lokale myndigheter på tvers av Europa. Målet er å utvikle og levere bedre politikk ved å skape miljø og muligheter for deling av løsninger. I fokus står nettverksbygging, deling og formidling av kunnskap og erfaring mellom europeiske regioner med likhetstrekk, uavhengig av geografi. 

Bedre prestasjoner leder til bedre resultater. Løsninger som allerede finnes kan hjelpe våre regioner til å bli så gode som de kan bli. EU vektlegger derfor å legge til rette for at regioner skal få kunne realisere sitt fulle potensial. Dette gjøres ved å hjelpe dem til å kapitalisere sine styrke, samt å skape muligheter som kan generere økonomisk, sosial og miljømessig vekst. For å oppnå dette målet gir Interreg Europa muligheter for regionale og lokale myndigheter over hele Europa til å dele ideer og erfaringer om offentlig politikk i praksis, og dermed forbedre strategier for sine borgere og lokalsamfunn. 

Interregs overordnede mål er å fremme økonomisk, sosial og territoriell utvikling av unionen som helhet og er bygget rundt tre strenger for samarbeid: grenseoverskridende (Interreg A), transnasjonalt (Interreg B) og internasjonal (Interreg C).