Hvordan delta i Interreg Europa

Illustrasjonsbilde

I Interreg Europa kan, i tillegg til alle EU-medlemsland, assosierte land som Norge delta. 

Interreg Europa assisterer tre typer av stønadsmottakere:

  1. lokale, regionale eller nasjonale myndigheter,
  2. administrerende myndigheter med ansvar for vekst og sysselsettingsprogrammer eller europeisk territorial kooperasjon og 
  3. etater, forskningsinstitutter, tematiske og non-profit-organisasjoner (ikke de viktigste målgruppe).

Disse organisasjonene kan også arbeide med Interreg Europa ved først å engasjere seg med sine lokale politikere for å identifisere muligheter for samarbeid i programmet. 

Søknad

For å søke om prosjektmidler trengs det minst én partner fra tre land. I utgangspunktet kan alle ovenfornevnte typer av organisasjoner søker om støtte. Man kan søke støtte til prosjekter for to tiltakstyper innen de fire satsingsområder. 
For å utvikle interregionale samarbeidsprosjekter må partnerne identifisere felles interesser og jobbe i 3-5 år sammen. Videre må det settes opp en stakeholdergruppe, utvikles en handlingsplan og man må delta i en av arenaene for politikkutvikling. 

De norske Interreg-midlene ligger på 3 000 000 euro. Det er alltid lurt å kontakte NCP-en, Sørlandets Europakontor og/eller fellessekretariatet for å få innspill til og vurdering av prosjektideen. Den norske NCP finnes i Vest-Agder Fylkeskommune.