Nøkkelinformasjon Interreg Europa

Interreg Europa

Interreg Europa bygger på tidlige erfaringer fra forgjengeren Interreg IV C (2007-2013). For å realisere regionenes fulle potensial gir Interreg Europa muligheter for regionale og lokale myndigheter å forbedre strategier og tiltak for å øke livskvaliteten for innbyggere og lokalsamfunnet.

Interreg Europa er et bidrag til EUs strategi om smart, bærekraftig og inkluderende vekst for å oppnå økonomisk, sosial og territorial samhørighet. 

Organisering

Arbeidet i Interreg Europa organiseres med ansvarsfordeling mellom overvåkningskomiteen, revisorgruppen, sertifiseringsmyndigheten, styringskomiteen, fellessekretariatet og de ulike nasjonale kontaktpunkter (NCP). 

Satsingsområder

Det er to tiltakstyper programmet støtter: 1) interregionale samarbeidsprosjekter og 2) læringsarenaer for politikkutviklere.
Interreg Europa har fire satsingsområder: 

  • Forskning og innovasjon 
  • SMB-konkurransedyktighet 
  • Lavkarbonøkonomi 
  • Miljø- og ressurseffektivitet