Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

http://interreg.no/2015/04/oks-forste-runde-avsluttet/

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) er et EU-program som dekker samarbeid mellom regioner i Danmark, Norge og Sverige. Det politiske målet bak programmet er å sikre finansiering til organisasjoner som ønsker å skape transnasjonale prosjekter som binder landene sammen. Interreg ØKS føyer seg inn i rekken av Interreg A-programmer, som alle handler om grenseregionalt samarbeid. 

Mange av de utfordringene som Danmark, Norge og Sverige står ovenfor strekke seg over landegrensene. En av de mest effektive måter å handtere disse felles utfordringer er å samarbeide transnasjonalt og transregionalt. 

Interregs overordnede mål er å fremme økonomisk, sosial og territoriell utvikling av unionen som helhet og er bygget rundt tre strenger for samarbeid: grenseoverskridende (Interreg A), transnasjonalt (Interreg B) og internasjonal (Interreg C).