Hvordan delta i Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

Illustrasjonsbilde

I ØKS-programmet deltar begge agderfylkene, Telemark, Vestfold, Buskerud, Oslo, Akershus og Østfold i Norge, Halland, Västra Götaland og Skåne i Sverige og Region Hovedstaden, Sjælland, Nord- og Midt-Jylland i Danmark. 

Interregprogrammene er rettet mot offentlig aktører på alle forvaltningsnivåer. Dette inkludere også institusjoner underlagt offentlig lov, som for eksempel utviklingsselskaper, universiteter, høyskoler, skoler, forskningsinstitutter, teknologisentre (herunder klynger og inkubatorer), offentlig eide energiselskaper og driftsselskaper for kollektivtransport. Videre er programmene interessert i deltakles av kommersielle og ikke-kommersielle organisasjoner (NGOs). Nytt for perioden 2014-2020 er at private aktører kan delta som kommersielle enheter, og en søknad anses som enda sterkere dersom en SMB er deltaker. 

Søknad

For å søke om prosjektmidler trengs det minst én partner fra tre land. I utgangspunktet kan alle ovenfornevnte typer av organisasjoner søker om støtte – offentlige og private. Man kan søker støtte til prosjekter innen de fire satsingsområder.
De norske Interreg-midler ligger på 15 800 000 euro. Det er alltid lurt å kontakte NCP-en, Sørlandets Europakontor og/eller fellessekretariatet for å få innspill til og vurdering av prosjektideen.