Kreativt Europa

Illustrasjonsbilde

Kreativt Europa er EUs program for kulturelle og kreative sektorer. Programmet har et budsjett på 1,46 milliarder euro i perioden 2014-2020, og deles opp i to delprogrammer: Kunst og kultur og TV, film og spill.

Kreativt Europa vil med sitt budsjett gi støtte til titusener av kunstnere, kulturelle og audiovisuelle profesjonelle og organisasjoner som driver med kunst, tverrfaglig kunst, scenekunst, musikk, TV, publisering, videospillindustrien og kulturarv. Norske aktører innen TV, film, kunst og kultur vil få mulighet til å samarbeide internasjonalt og til å nå ut til et større europeisk publikum. I Norge har Kulturrådet ansvar for å informere og veilede norske aktører om delprogrammet for kunst og kultur, mens Norsk filminstitutt har ansvaret for delprogrammet for TV, film og spill.
Budsjettet gir støtte til initiativer knyttet til kultursektoren, initiativer knytter til den audiovisuelle sektoren og tverrsektorielle initiativer. Initiativer som støtter samarbeid på tvers av grenser og plattformer, og initiativ som fremmer utvikling, distribuering og tilgang til kultur, vektlegges i Kreativt Europa.

Kultur spiller en viktig rolle i den europeiske økonomien. Kulturelle og kreative sektorer tilsvarer omtrent 4,5% av EUs bruttonasjonalprodukt. 8,5 millioner arbeidsplasser skapes av nevnte sektorer i Europa, og da er ikke ringvirkningene på relaterte sektorer medregnet. Kultur er også en av Europas eksportvarer, og verdensdelen er verdensledende på eksport av kreative industriprodukter. For å beholde denne posisjonen er det nødvendig å investere i sektorenes kapasitet til å operere på tvers av landegrensene. Kreativt Europa har som mål å respondere på dette behovet, og investerer målrettet der hvor innflytelsen er størst.