URBACT

http://urbact.eu

URBACT er et europeisk territorielt samarbeidsprogram som sikter seg inn på å fremme en bærekraftig og integrert utvikling av byer tvers over Europa. URBACTs oppgave er å gjøre det mulig for byene i EU, samt Norge og Sveits, å samarbeide, utvikle integrerte løsninger på felles urbane utfordringer, gjennom nettverk, læring og erfaringsutveksling. 

URBACTs oppgave er å legge til rette for byenes evne å arbeide sammen og utvikle integrerte løsninger på felles urbane utfordringer, gjennom nettverk, erfaringsutveksling og identifisering av god praksis for å forbedre urbane politikk.