Prosjekter

[Horisont 2020] Utvikle praktiske og effektive hydrogenlagringsløsninger, basert på grafén, for å levere elektrisk strøm etter behov.
[Horisont 2020] Gjennom regionale innovasjonshubber og en felles veiledningsmodell skal prosjektet akselerere digital innovasjon på skoler.
[Interreg Europa] Prosjektet evaluerer i hvilken grad dagens politikk fremmer vellykket innovasjon innenfor avfallshåndtering.
[Horisont 2020] De fem partnerbyene er svært ulike både i størrelse og beliggenhet, og skal bidra til at plattformen kan sammenligne ytelsen for smarte mobilitetsløsninger i ulike miljøer.
[Horisont 2020] Strategier for positive energidistrikter i byer og urbane strøk gir grunnlag for en mer effektiv og bærekraftig vei videre
[Horisont 2020] Programeiere og andre interessenter bidrar til å skape en plattform for effektiv utforming av programmer som bidrar til sirkulærøkonomi.
[Interreg Europa] Forbedrer miljø og ressurseffektivitet gjennom bruk av livssyklusmodeller i politikkutforming og -implementering.
[Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak] Identifiserer muligheter som gagner både miljø og minsker trengsel gjennom ny teknologi, logistikk- og nye transportkonsepter
[European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)] Prosjektet skal samle, analysere og valorisere marint søppel.
[Horisont 2020] Lærer opp 15 unge forskere innen sirkulær økonomi, og på den måten danne en gruppe av fremtidige ledere innen forskning, politikk og næringsliv.
[Horisont 2020] Systemet skal kunne kombinere og integrere fornybare energikilder som hydrogen, spillvarme, treflis, batteri og elektrisitet
Alternative måter å håndtere den organiske fraksjonen av kommunalt avfall (OFMSW) kan bidra til høyere verdi for denne typen avfall
Filtrer prosjekt på tema