Prosjekter

[Horisont 2020] Utviklingen av et rammeverk som letter samspillet mellom IoT og sirkulærøkonomi vil bidra til å realisere Green Deal.
[Horisont 2020] Autonom lasthåndtering om bord i skip og i havner skal bidra til at godstransport til sjøs mer miljøvennlig og konkurransedyktig.
[Horisont 2020] Prosjektet videreutvikler digitale hjelpemidler som gjør det mulig for eldre å bo hjemme lengst mulig.
[Horisont 2020] Utvikler og demonstrerer ny forretningsmodell for å hjelpe bedrifter å etablere sirkulærøkonomi-prosjekter basert på avfallsmuligheter
[Horisont 2020] FUSILLI skal bidra tll en helhetlig overgang til et bærekraftig, sunt, rettferdig, inkluderende og kostnadsekkektivt matsystem.
[Horisont 2020] Miljøinnovative modeller har potensial til å påvirke utformingen av nye bærekraftige produkter og tjenester ved å skape nye markeder, forkorte forsyningskjeder, redusere forbruket av ressurser og materialer og gjenvinne råvarer.
[Horisont 2020] Fartøyet vil ha en kombinasjon av batteridrift og hydrogendrevet brenselcelle.
[European Regional Development Fund (ERDF)] CitiCAP vil redusere bilbruken ved å spore personlige utslipp. Dersom man ikke bruker utlippskvoten, får man poeng som kan brukes på ulike tjenester.
[Interreg Sverige-Norge] Økt samarbeid mellom skole og abeidsliv skal gjøre lokale bedrifter med attraktive for unge, samt bidra til økt entreprenørskap.
[Horisont 2020] EUROqCHARM skal utvikle standardiserte metoder for overvåking og kartlegging av plast i miljøet
[Horisont 2020] FABULOS skal utvikle og teste smarte systemer som kan drive flåter med selvkjørende minibusser i byer.
[Erasmus+] Prosjektet skal teste ulike ikke-formelle læringsmetoder for å forebygge skolefrafall.
Filtrer prosjekt på tema