Prosjekter

[Horisont 2020] Horizon-2020 prosjekt, sammen med Equinor og Sintef, utvikler styringsverktøy som forbedrer utnyttelsen av vindkraft
[Horisont 2020] Horizon 2020-prosjektet InDemand representerer en ny modell hvor regionale helsetjenester og private aktører samhandler om utvikling av digitale helseløsninger.
[Horisont 2020] Horizon 2020 prosjektet COREWIND optimaliserer og forbedrer ytelsen til fortøynings- og forankringssystemer, og dynamiske kabler, for flytende havvindturbiner.
[Horisont 2020] Horizon 2020-prosjektet forbedrer strukturelle og operasjonelle aspekter ved power take-off systemet for Minestos Deep Green kite-baserte tidevannsenergi.
[Horisont 2020] Fullskala-simuleringer skal bidra til bedre forståelse av de fysiske mekanismene bak vindkraft, og styrke kunnskapsgrunnlaget for utforming av turbiner
[Horisont 2020] Innovasjon innen innsamling, transport, sortering og gjenvinning av avfall bidrar til redusert bruk av ressurser og lavere karbonavtrykk.
[Horisont 2020] Gjennom en sektorovergripende tilnærming vil prosjektet redusere informasjonsasymmetri blant interessenter i verdikjeden.
[European Regional Development Fund (ERDF)] Skal sikre en tverrsektoriell tilnærming i regioner og byers mål om reduserte utslipp og strategier for energi, mobilitet, konstruksjon og lignende.
[Horisont 2020] Integrert styringssystem for energi og ressurser tilbyr verktøy for produksjonsplanlegging, energibruk og -kjøp, samt for livsløpsvurderinger.
[European Regional Development Fund (ERDF)] DIGIPLAN skal kartlegge digitaliseringen av plandata i Europa, og demonstrere mulighetsrommet som ligger i slike verktøy.
[Interreg] CESME utvikler en veileder som skal hjelpe SMBer med omstillingen til en sirkulær økonomi.
[Horisont 2020] En mekanisk og medisinfri avlusingsmetode fjerner lakselus på en effektiv og skånsom måte.