AEGIS – Utvikler autonome transportløsninger

Prosjektakronym
AEGIS

 

AEGIS skal utvikle automatiske logistikkløsninger for sjø og innenlands vannveier. Målet er å demonstrere hvordan autonome skip og automatiserte havner bidrar til et fleksibelt, miljøvennlig og kostnadseffektiv transportsystem.

EU har et mål om at 30% av godstransport på avstander over 300 kilometer skal flyttes fra lastebil til jernbane og sjø innen 2030, og 50% innen 2050. Denne overføringen går derimot tregere enn ønsket, og det trengs en økt innsats for å redusere klimagassutslipp, forurensing, støy, køer og veislitasje.  

AEGIS skal utvikle teknologi for lasthåndtering om bord i skip og i havner, samt digitale løsninger for å støtte automatisk godstransport. Prosjektet skal bidra til et grønnere og mer fleksibelt transportsystem til sjøs ved å kombinere større skip i hurtig linjefart og små tilbringerbåter. Full automasjon av lasthåndteringen ved omlasting fra større til små farkoster vil spare transporttid for de store skipene ved at de eksempelvis slipper å gå inn i fjordene. Det vil også øke frekvens og fleksibilitet for de små tilbringerbåtene, som kan betjene både utkantstrøk og bynære havner. Automasjon vil også redusere omlastningskostnadene og forbedre konkurranseflaten mot veitransport.

I tillegg skal prosjektet se på muligheten for å knytte lasteskip direkte til innenlands vannveier i Nord-Europa.

Prosjektets fulle navn er AEGIS - Advanced efficient and green intermodal systems.

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€7 510 375
EU-tilskudd
€7510375
Kontakt prosjekt

Prosjektkoordinator:

Atle Minsaas
atle.minsaas@sintef.no

Filtrer prosjekt på tema