CICERONE – Bedrer koordinering og samarbeid mellom finansieringsprogrammer

Prosjektakronym
CICERONE

Nye løsninger er nødvendig for å gjøre økonomiene mer bærekraftige, og de trengs raskt. Forskning og innovasjon for å støtte overgangen kan finansieres mer effektivt, hvis de aktuelle programeierne utvikler synergier og lærer av hverandre, sier EU-finansierte forskere som kjemper for en koordinert tilnærming.

CICERONE-prosjektet legger til rette for et tettere samarbeid mellom eiere av forskning og innovasjonsprogrammer innenfor sirkulær økonomi, altså de ulike offentlige myndighetene i hele Europa som er hovedkilden til finansiering av prosjekter på dette området. Samarbeid mellom disse programeierne kan ta forskjellige former, fra kunnskapsutveksling til felles program-initiativer. Prosjektet samler programeiere, forskningsorganisasjoner og andre interessenter for å skape en plattform for effektiv utforming av programmer som bidrar til sirkulær økonomi.

For øyeblikket er felles utforming av programmer svært vanskelig for de fleste programeiere, men utfordringene som skal løses gjelder ikke bare innenfor bestemte regionale eller nasjonale grenser. Derfor er det viktig å koordinere programmer slik at man i fellesskap kan løse felles utfordringer.

Prosjektet har utformet en plattform, EU Circular Cooperation Hub, for programeiere og de som finansierer denne typen programmer, for å legge til rette for fremtidig samarbeid

EU Circular Cooperation Hub er utformet etter tilbakemeldinger fra en rekke interessenter og vil tilby nøkkeltjenester til programeiere som:

  • Rådgivningstjenester for å utvikle felles programmer
  • Tilgang til en oppdatert SRIA for sirkulær økonomi
  • Oversikt over europeiske programeiere og deres programmer / initiativer
  • Kapasitetsbyggingstjenester for å støtte utformingen av systemiske felles sirkulære økonomiprogrammer
Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€2 027 611
EU-tilskudd
€1998860
Kontakt prosjekt

Cliona Howie, CICERONE coordinator
Climate-KIC Spain,
contact@cicerone-h2020.eu

Filtrer prosjekt på tema