CINDERELA – Reduserer bruk av jomfruelige materialer i byggesektoren

Prosjektakronym
CINDERELA

Den europeiske byggesektoren genererer ca 9% av bruttonasjonalproduktet (BNP) i EU og sysselsetter direkte 18 millioner mennesker som en av de viktigste næringene i den europeiske økonomien. Samtidig er det en av Europas største ressursforbrukere som bruker omtrent halvparten av alt utvunnet materiale og genererer en tredjedel av alt EU-avfall.

Bygg- og rivningsavfall (CDW) sammen med avfall fra industri, kommunale tjenester og lignende, kan omdannes til utmerkede sekundære råvarer (SRM) til byggverk og dermed gi et enormt potensial for å redusere etterspørselen etter jomfruelige materialer, produksjon av avfall og maksimere verdien av gjenvunne materialer.

CINDERELA-prosjektet tar sikte på å utnytte dette potensialet ved å utvikle og demonstrere en ny forretningsmodell, CinderCEBM, for å hjelpe bedrifter med å etablere vellykkede prosjekter innen sirkulærøkonomi basert på avfallsmuligheter. Forretningsmodellen vil bli fulgt av en "one-stop-shop"-tjeneste (CinderOSS) som tilbyr alt som selskaper trenger å vite for produksjon og anvendelse av SRM-baserte byggematerialer i bygninger og anleggsarbeid.

Denne sirkulærøkonomiske forretningsmodellen for bruk av sekundære råvarer (SRM) i urbane områder, forbinder ulike næringer, byggesektoren og kommunale tjenester, beslutningstakere og allmennheten med støtte fra CinderOSS.

CinderOSS:

  • er en online IKT-plattform for sporing og modellering av urbant avfall til produktstrømmer, online markedsføring og deling av kunnskap og informasjon langs verdikjeden
  • gir et digitalt miljø som muliggjør oppretting av sirkulære forretningsmodeller avhengig av lokale / regionale forhold sammen med informasjon om SRM-tilgjengelighet og tilknyttede interessenter
  • leverer bevisbasert kunnskap om muliggjørende rammebetingelser for design, produksjon og bruk av SRM-baserte byggematerialer;
  • hjelper med å bygge tillit til SRM-baserte byggematerialer ved å gi pålitelige testdata om ytelsen deres basert på testprotokoller som oppfyller byggesektorens krav

Ulike strømmer av avfall vil benyttes i prosjektet, inkludert bygge- og rivingsavfall, industriavfall, kommunalt avfall og kloakkslam. Hvor egnet disse materialene er til bruk som byggematerialer vil demonstreres i storskala i Slovenia, Kroatia og Spania. IKT-plattformen vil bli demonstrert i Slovenia, Kroatia, Spania, Polen, Italia og Nederland. Prosjektet skal bidra til 20% reduksjon av miljøpåvirkninger langs verdi- og forsyningskjeden, redusere bruk av jomfruelig materiale, og konvertere avfall til produkter.

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€7 635 365
EU-tilskudd
€6729219
Kontakt prosjekt
Filtrer prosjekt på tema