HEPHAESTUS - Utvikler monteringsrobot for byggebransjen

Prosjektakronym
HEPHAESTUS


HEPHAESTUS skal utvikle og teste bruken av roboter og autonome systemer i byggebransjen. Målet er at nye systemer skal kunne ta over risikofylte arbeidsoppgaver og effektivisere tidsbruken.

Bygg og anlegg er risikofylte bransjer. HEPHAESTUS ønsker å redusere belastningene på arbeidstakerne ved å bruke roboter og autonome systemer for å gjennomføre tunge og risikofylte oppgaver. I tillegg skal det bidra til kostnadsbesparelser ved å effektivisere bygningsarbeid.

Prosjektet utvikler en robot som er designet for å bygge, reparere og vedlikeholde bygningsfasader. Roboten er festet til en kabel på hvert hjørne av bygget, ved å stramme ulike vinsjer kan den bevege seg rundt på bygget og utføre ulykker monteringsoppgaver. Et posisjoneringssystem gjør at roboten vet nøyaktig hvor den er, og hvor den for eksempel skal sette inn et nytt vindu. Roboten kan også utføre rengjøring av fasaden. Målet er at den skal kunne brukes på bygninger på inntil 40 etasjer.

Prosjektets fulle navn er Highly automatEd PHysical Achievements and PerformancES using cable roboTs Unique Systems-

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€4 669 960
EU-tilskudd
€3984542
Kontakt prosjekt
Filtrer prosjekt på tema