iHub4Schools – Digital innovasjon i skolen

Prosjektakronym
iHub4Schools

Digital innovasjon spiller en sentral rolle i utdanningen for å støtte unge generasjoner i å gå inn i den digitale fremtiden. Det EU-finansierte prosjektet iHub4Schools tar sikte på å foreslå akselerasjonsmekanismer for bruk av digital innovasjon i, og på tvers av, skoler. Prosjektet vil støtte minst 75 europeiske skoler og 600 lærere for å etablere regionale innovasjonshubber gjennom ulike mekanismer. Disse mekanismene vil fokusere på samarbeidet mellom digitalt avanserte og mindre avanserte lærere og skoler og prosjektet skal utvikle en lokalt, metodisk og teknologisk tilpasningsbar veiledningsmodell for hele skolen.

Koordinatorland
Prosjektpartnere fra Agder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€995 875
EU-tilskudd
€995875
Kontakt prosjekt

Tallinn University

Postal address: Narva mnt 25, 10120 Tallinn, Estonia
Telephone: (+372) 640 9101
Fax: (+372) 640 9116
E-mail: tlu@tlu.ee

Filtrer prosjekt på tema