MAKING-CITY – Implementerer energipositive distrikter i byer

Prosjektakronym
MAKING-CITY

MAKING-CITY er et stort demonstrasjonsprosjekt som tar sikte på utvikling av nye integrerte strategier for energiomstilling i urbane områder, med PED-tilnærming (positive energidistrikt) som kjernen i omstillingen. Prosjektet skal utforske og finne det faktiske potensialet i PED-konseptet. Dette blir grunnlag for en mer effektiv og bærekraftig vei videre, sammenlignet med nåværende veikart for bærekraftig omstilling i byer.

Dagens byer spiller en viktig rolle i å håndtere klimaendringene ved å redusere karbonutslippene, og prosjektet tar sikte på å være en del av svaret i omstillingsprosessen for byer. Hovedmålet er å hjelpe byer med å implementere PED-konseptet.

Byene Groningen og Oulu vil fungere som fyrtårnsbyer, og har arbeidet med å utvikle detaljerte tiltak, hvor noen av de allerede er iverksatt. Begge fyrtårnsbyene har forpliktet seg til å sørge for minst ett positivt energidistrikt i hver av byene i løpet av prosjektperioden. León (Spania), Bassano del Grappa (Italia), Kadiköy (Tyrkia), Trenčín (Slovakia), Vidin (Bulgaria) og Lublin (Polen) vil være følgebyer. Teknologiene som skal benyttes i prosjektet er allerede modne teknologier som finnes på markedet.

Selv om en PED-tilnærming i utgangspunktet virker som en solid og ambisiøs strategi, bør dette suppleres med langsiktig byplanlegging for å sikre oppskalering og større ringvirkninger. Prosjektet vil ta for seg metoder for å støtte byene i deres langsiktige byplanlegging og nødvendige energiomstilling.

Expected impact

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€20 107 183
EU-tilskudd
€18089582
Kontakt prosjekt

Cecilia Sanz-Montalvillo
MAKING-CITY Coordinator
CARTIF Technology Centre
contact@makingcity.eu

Filtrer prosjekt på tema